Yrittäjät työskentelevät itsenäisesti, osa yksinyrittäjinä. On hienoa, jos yrittäjällä on kumppaneita omassa yrityksessä tai muita mentoreita, tutoreita tai vaikka vain juttukavereita, joiden kanssa voi päätään tuulettaa ja kuormaa keventää.

Työnohjaus käsitteenä ei välttämättä avaudu. Ensimmäisenä ehkä mieleen tulee ”opettaja”, joka tulee ohjeistamaan yrittäjää, mitä hänen pitäisi omassa yrityksessään tehdä! Jo ajatus kuulostaa mahdottomalta varsinkin, kun työnohjaajalla voi olla melkeinpä minkä tahansa alan tausta.

Työnohjaus on tosiasiallisesti ihan muuta. Koulutettu työnohjaaja ei tule ohjaamaan tai neuvomaan yrittäjää hänen oman erityisalansa työtehtävien tekemisessä tai yrityksen pyörittämisessä. Työnohjauksen idea sen sijaan on, että ulkopuolinen työnohjaajaksi koulutettu henkilö voi auttaa yrittäjää löytämään oman tietonsa lähteille, tutkimaan omaa työtään, työtapojaan ja keksimään parempia tapoja oman yrityksensä pyörittämiseen ja johtamiseen. Työnohjaaja voi avata luukkuja sen tiedon äärelle, jota yrittäjällä itsellään on.

Työnohjauksessa avautuu mahdollisuus avoimen keskustelun kautta selkeyttää ajatuksia, jäsentää toimintatapoja ja hahmottaa kokonaisuuksia – kaiken kaikkiaan nähdä asioita uudessa valossa. Työnohjaajalle voi puhua täysin luottamuksella, liikesalaisuudet eivät leviä. Myös tunteita on mahdollisuus käsitellä, jos tarvetta on. Työnohjaajalle saa purkaa mieltään ja keventää kuormaa tarvitsematta pelätä, että tilanne johtaa kuulijan kanssa riitaan tai kriisiin.

Työnohjaaja voi kyseenalaistaa, mutta ei kritisoi. Työnohjaaja auttaa ideoimaan, ei tuomitse. Työnohjaaja auttaa kehittämään, mutta ei asetu johtamaan. Yrittäjä tuntee oman yrityksensä taatusti parhaiten ja työnohjauksessa hyödynnetään juuri tätä tietoa.

Työnohjausta voi kokeilla kerran tai muutaman. Jos toimintatapa miellyttää, yhteistyötä voidaan jatkaa niin kauan, kuin hyödylliseltä tuntuu. Yrittäjänä sinun ei työnohjauksessa tarvitse ottaa riskejä, vaan saat ajatuksillesi peilin, jonka kautta voi avautua aivan uusia näköaloja! Ole hyvä!